ปัญหาและอุปสรรคเมื่อจ้างแม่บ้านผ่านบริษัทจัดหา
การเลือกที่จะจ้างพี่เลี้ยงเด็กเพื่อดูแลลูก
จัดหาแม่บ้านผ่านการอบรมพี่เลี้ยงมืออาชีพ พร้อมส่ง