ปัจจุบันที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากร จัดหาแม่บ้าน จัดหาพี่เลี้ยง เด็ก หรือคนดูแลผู้สูงอายุ เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมาย ก็เนื่องด้วยเทรนด์การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ ต้องแข่งขันและเร่งรีบในการออกไปทำงาน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลบ้าน ดูแลเด็กเล็ก หรือดูแลผู้สูงอายุได้ และยิ่งในขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว จึงทำให้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ ดูแลทำความสะอาดบ้าน ดูแลเด็กและคนสูงอายุ มีมากขึ้น บุคลากรที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมาจึงจัดว่าเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

สำหรับแรงงานนับว่าเป็น แรงงานที่มีศักยภาพ มีความขยัน อดทน และมีความตั้งใจจริงในการเข้ามาทำงานในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแรงงานที่สามารถฝึกฝนให้เกิดทักษะที่ดีจนมีความรู้ความชำนาญได้ ตรงจุดนี้จึงทำภให้คนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเข้ามารับหน้าที่ในงานบริการต่างๆ ในประเทศไทย อีกทั้งคนไทยก็มีความไว้วางใจในความสามารถของพวกเขาเหล่านี้อีกด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้จึงเกิดวิสัยทัศน์ที่จะเปิดดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาแม่บ้าน จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก หรือคนดูแลผู้สูงอายุ ขึ้นมาโดยนำแรงงานที่มีคุณภาพ ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรมแล้วมาเป็นบุคลากรสำคัญของในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานเฉพาะทางในปัจจุบัน 

พร้อมบริการจัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญ และเป็นองค์กรจัดหางานให้กับแรงงาน ที่ต้องการทำงานด้านบริการแบบครบวงจรในที่เดียว เสมือนเป็นสะพานที่เชื่องโยงให้นายจ้างและลูกจ้างได้มาพบเจอกัน จึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับคุณลูกตค้าที่ตจ้องการจัดหาแม่บ้าน ต้องการพี่เลี้ยงเด็ก หรือคนดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเราตั้งใจในการคัดเลือกพนักงานที่ไว้วางใจได้ มีคุณภาพมีทักษะความชำนาญในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อัธยาศัยดี มีมารยาท พร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านและที่ทำงานของลูกค้าทุกคน

บริการด้วยใจ เปรียบเสมือนครอบครัวเรา แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ประสบการณ์กว่า 6 ปี เลือกใช้ มาซากิ แม่บ้าน พี่เลี้ยง ดีดีเซอร์วิสสิค่ะ