ใช้วิธีสื่อสารกับแม่บ้านอย่างไรถึงจะได้งานบ้านที่สมบูรณ์แบบและตรงใจเจ้าของบ้านมากที่สุด