อยากสมัครงานบริษัทจัดหาแม่บ้าน ควรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ใดบ้าง