รู้ก่อนจ้าง! แม่บ้านคนลาวมีอะไรหรือนิสัยแบบไหนคล้ายคนไทยบ้าง?