งานพี่เลี้ยงเด็กคนลาวงานที่คนลาวนิยมทำ คุณแม่มือใหม่ควรพิจารณาจากอะไร?